Q:

Hej proszę o szybkie napisanie zad takie: Skalary stanowią 4/7 a mieczyki 5/9 wszystkich rybek w pewnym akwarium. Czy w tym akwarium jest więcej skalarów czy mieczyków.?

Accepted Solution

A:
Answer:The translation of the question is: " Angelfish are 4/7 and gladiolus 5/9 of all fish in a certain aquarium. Are there more angelfish or gladiolus in this aquarium?The answer is: there are more angelfish.Explanation:You have the fraction for both angelfish and gladioulus in a certain aquarium, so you need to compare those fractions to conclude which fraction is greater.To compare fractions you can divide one by the other. Whether the quotient (the result of the division) is greater than, equal than, or less than one will tell which fraction is greater than the other.If fraction 1 / fraction 2 > 1 ⇒ fraction 1 is greater than fration 2If fraction 1 / fraction 2 = 1 ⇒ fraction 1 is equal to fraction 2If fraction 1 / fraction 2 < 1 ⇒ fraction 1 is less than fraction 2.Now, lets compare the fish's fractions:[tex]\frac{\frac{4}{7}}{\frac{5}{9}}=\frac{4}{7}.\frac{9}{5}=\frac{4.9}{7.5}=\frac{36}{35}>1[/tex]Then, you conclude that 4/7 is greater than 5/9, and thus the fraction of angelfish is greater than the fraction of gladioulus: there are more angelfish in the aquarium.