ایران ظرفیت بالایی در استفاده از انرژی خورشید دارد

رئیس آژانس ملی صنایع انرژی تجدیدپذیر و جایگزین جمهوری آذربایجان گفت: خورشید یک منبع انرژی سالم است که میتواند نیازهای بشر را در زمینه های حرارتی و برقی تامین کند در ایران نیز ظرفیت های بسیاری برای استفاده از انرژی خورشید وجود دارد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «اکیم بدل اف» رئیس آژانس ملی صنایع انرژی تجدیدپذیر و جایگزین جمهوری آذربایجان در دیدار با هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیروی ایران در امور برق و انرژی گفت: مصارف برق در دنیا رو به افزایش است و انسانها اجازه ندارند به طور دائم از نفت و گاز برای تولید انرژی استفاده کنند. وی افزود: استفاده مداوم از نفت و گاز مقرون به صرفه نیست و تبعات زیست محیطی فراوانی به دنبال دارد، علاوه بر این منابع نفت و گاز متعلق به آیندگان نیز هست و با وجودی که ذخایر آن در جهان رو به اتمام است، ما نباید از منابع انرژی نسل آینده برای امروز هزینه کنیم.

رئیس آژانس ملی صنایع انرژی تجدیدپذیر و جایگزین جمهوری آذربایجان با اشاره به انتشار گازهای گلخانه ای به سبب رشد استفاده از منابع فسیلی گفت: ما انرژی خود را از منابع فسیلی تهیه می کنیم اما در حال آسیب رساندن به محیط زیست هستیم. وی افزود: در راه تأمین انرژی ما می توانیم از منابعی استفاده کنیم که نه تنها مثل نفت وگاز تمام شدنی نیستند، بلکه هیچ آسیب زیست محیطی نیز به همراه ندارند.

بدل اف تصریح کرد: خورشید یک منبع انرژی تمام نشدنی، خدادادی و سالم است که میتواند نیازهای بشر را در زمینه های حرارتی و برقی به خوبی تامین کند در ایران نیز ظرفیت های بسیاری برای استفاده از انرژی خورشید وجود دارد.

رئیس آژانس ملی صنایع انرژی تجدیدپذیر و جایگزین جمهوری آذربایجان با بیان اینکه ما همواره از همکاری با شرکت های ایرانی راضی بوده و از گسترش همکاری ها استقبال می کنیم، گفت: همکاری با شرکتهای ایرانی بجز منافع اقتصادی برای هر دو طرف، میتواند تضمین کننده تأمین برق مورد نیاز آذربایجان در دراز مدت باشد. وی ادامه داد: همچنین علاوه بر استفاده زا توان مهندسی ایرانی ها برای تولید برق در آذربایجان، شرکت های آذربایجانی نیز تمایل بسیاری برای سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدیدپذیر در ایران دارند و من این توان و آمادگی را در شرکت های آذربایجانی می بینم.

 

باکو برای تولید انرژیهای تجدیدپذیر در ایران سرمایه گذاری میکند


خبرگزاری تسنیم: معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از سرمایه گذاری آذربایجان در زمینه تولید انرژیهای تجدیدپذیر در ایران خبر داد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «اکیم بدل اف» رئیس آژانس ملی صنایع انرژی تجدیدپذیر و جایگزین جمهوری آذربایجان با هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، در تهران دیدار و گفت و گو کرد. فلاحتیان در این دیدار اظهار داشت: وزارت نیرو تصمیم دارد سالی یک هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر به شبکه های برق کشور اضافه کن. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از سرمایه گذاری آذربایجان در زمینه تولید انرژیهای تجدیدپذیر در ایران خبر داد و گفت: با سرمایه گذاری جمهوری آذربایجان در زمینه تولید انرژیهای تجدیدپذیر در ایران، روابط برقی بین جمهوری اسلامی و جمهوری آذربایجان در بخش انرژیهای تجدیدپذیر توسعه مییابد.

وی افزود: به زودی موافقتنامه رسمی بین آژانس ملی صنایع انرژی تجدیدپذیر و جایگزین که مستقیما زیرنظر رئیس جمهور آذربایجان فعالیت دارد و وزارت نیرو امضا خواهد شد تا شرکتهای آذری بتوانند به صورت رسمی در زمینه تولید انرژی های تجدیدپذیر در ایران سرمایه کنند.