تاکید استاندار قم بر استفاده از انرژی خورشیدی

سید مهدی صادقی در دیدار مدیران استانی وزارت نیرو افزود: این امر با توجه به سیاست وزارت نیرو مبنی بر تمرکز بخشی بر انرژی سبز ضروری دانست و گفت: بخش خصوصی برای سرمایه گذاری درزمینه انرژیهای پاک باید ترغیب شود.
وی دربخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه همگرایی و همسویی مسئولان لازمه مدیریت مصرف انرژی است، گفت: در صورتی که این همگرایی در بین مسئولان ارشد استان شکل بگیرد شاهد هماهنگی مردم نیز خواهیم بود.
وی تلاش و کوشش برای تغییر فرهنگ و اصلاح الگوی مصرف انرژی را ضروری دانست.
وی در ادامه با بیان اینکه مساله بحران آب در کشور جدی است، افت سطح ذخایر زیرزمینی آب را از مشکلات مهم کشور و استان قم عنوان کرد و گفت: تداوم بهره برداری غیرمجاز از این منابع موجب تشدید کم آبی و معضلات زیست محیطی می شود.
صادقی با اشاره به مرز مشترک استان قم با چند استان دیگر کشور، مساله ریزگردهای ناشی از قطع حقابه های قم را فرا استانی و نیازمند نگاه ملی دانست و افزود: در صورت ادامه این روند، استان های مجاور نیز با مشکل ریزگردها مواجه می شوند.
استاندار قم آموزش را از دیگر روش های کارآمد در زمینه کاهش مصرف عنوان کرد و افزود: در صورت مشارکت همه مردم و مسئولان شاهد کاهش اثرات سوء در بخش انرژی از جمله کاهش منابع آبی، قطع برق و تغییر اقلیم خواهیم بود.