در مدارس جدید التاسیس از انرژی های تجدیدپذیر استفاده می کنیم

محمدرضا حافظی درباره توسعه مدارس سبز و استفاد از انرژی های نو و طبیعی در مراکز آموزشی اظهار کرد: این مسائل به تازگی مطرح شده و جزء اهداف جامعه خیرین مدرسه ساز کشور نبوده است.
وی با بیان این مطلب که باید از منابع طبیعی که در برخی از استان‌ها بیشتر از استان‌های دیگر وجود دارد، استفاده و بهره ببریم، تصریح کرد: از منابع خورشیدی در استان خراسان رضوی و انرژی باد در مناطق منجیل می‌توان برای جلوگیری از اسراف در انرژی برق و آب مدارس و کم‌تر شدن هزینه‌ها استفاده کرد.

رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز کشور با اشاره به اینکه برخی انرژی‌ها در مناطقی از کشور به عنوان یک منبع قابل دسترس است، مطرح کرد: باید به نکاتی مانند استفاده از انرژی خورشیدی، باد و آب برای جلوگیری از هزینه های هنگفت آب و برق مدارس بیش از گذشته توجه کرد.

حافظی در ادامه خاطرنشان کرد: هزینه های برق و آب در مدارس روزافزون است و با منابع طبیعی می‌توان از بار اضافی ناشی از این امر کاست.

وی با بیان این مطلب که سیاست دولت این است که محیط زیست یک محیط سالم و بدون آلودگی باشد، اذعان کرد: باید با خریداری پنل برای تامین انرژی خورشیدی از امکانات موجود برای تجهیز مدارس کشور به سیستم گرمایشی مناسب و کم هزینه استفاده کرد.

رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز کشور در خاتمه گفت: سعی داریم مدارسی که در سال 94 تحویل دولت می‌دهیم در آن از انرژی‌های نو برای تجهیز سیستم سرمایشی و گرمایشی بهره بگیریم.