ارائه تسهیلات برای ورود بخش خصوصی در تولید انرژی تجدیدپذیر

مدیرعامل سابق سازمان انرژی‌های نو ایران گفت: محقق شدن ایجاد ظرفیت تولید پنج هزار مگاوات انرژی نو در کشور در گرو اعتبار دادن به بخش خصوصی و ارائه تسهیلات است.

با اشاره به وعده وزیر نیرو مبنی بر افزایش پنج هزار مگاواتی ظرفیت انرژی‌های‌نو تا پنج سال آینده در کشور، اظهار کرد: این ظرفیت در ایران وجود دارد تنها باید تدابیری برای تحقق آن اندیشیده شود.

وی ادامه داد: با توجه به توانایی‌های ایران و زحمات شرکت توانیر و وزارت نیرو به نظر می‌رسد که این وعده با اهتمام ورزیدن به بخش خصوصی محقق شود.

مدیرعامل سابق سازمان انرژی‌های نو ایران با بیان اینکه در مرحله اول باید امکاناتی از جمله تامین اعتبار برای پرداخت هزینه برق تولیدی با سرمایه‌گذاری خارجی به بخش خصوصی تحقق یابد، گفت: با توجه به ظرفیت‌هایی که در ایران وجود دارد تحقق این امر به زودی صورت می‌گیرد.

آردمولی با بیان اینکه به دلیل گران بودن انرژی‌ خورشیدی نمی‌توان بخش اعظم کشور را تحت پوشش این نوع انرژی قرار داد،‌ گفت: با توجه به اینکه قیمت انرژی خورشیدی در مقایسه با انرژی فسیلی بالاتر است تحت پوشش قرار دادن بخش اعظم کشور از این انرژی صرفه اقتصادی ندارد.

وی با بیان اینکه باید قیمت تمام شده انرژی‌های خورشیدی کاهش یابد، گفت: این امر نیاز به یک سازمان متولی دارد تا بتوانیم قیمت تمام شده را کاهش و از تمام ظرفیت کشور در این زمینه استفاده کنیم.

مدیرعامل سابق سازمان انرژی‌های نو ایران یکی دیگر از راهکارهای افزایش انرژی خورشیدی در کشور را تامین اعتبار بخش خصوصی عنوان و اظهار کرد: باید پرداخت ها به قسمت تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی به گونه‌ای باشد که بخش خصوصی از وصول اطمینان داشته باشد و بتواند به تعهداتش در مقابل بانک‌ها پاسخ دهد.

آردمولی ادامه داد: یکی دیگر از شرط های افزایش انرژی تجدیدپذیر در کشور، ارائه تسهیلات با شرایط مناسب برای بخش خصوصی و بکارگیری سرمایه‌گذاری خارجی است.

وی با بیان اینکه در این راستا باید به بخش صنعت در راستای تولید تجهیزات نیروگاه‌ها و دستگاه‌های مربوط به این بخش کمک بلاعوض خوبی تعلق بگیرد، گفت: این امر موجب افزایش تولید داخلی و تقویت این بخش می‌شود.

مدیرعامل سابق سازمان انرژی‌های نو ایران اظهار کرد: اگر ما بتوانیم ظرفیت داخلی را افزایش دهیم و تکیه خود را بیشتر به این بخش متمرکز کنیم قطعا با خودکفایی و ایجاد یک گردش اقتصادی خوب می‌توانیم در این حوزه ارتقا یابیم.