با توجه به تجارب بکار گرفته شده در ایران و جهان، استفاده از انرژی خورشیدی در تهیه آب مورد نیاز مناطق مستعد (کشاورزی، باغات، گل خانه­ ها، پرورش ماهی و ...) اهمیت فراوانی دارد.