مولد خانگی منفصل از شبکه  (Off Grid) : مناسب جهت مصارف خانگی، خانه­ های ویلایی و روستایی، صنایع کوچک و کلیه مصرف­ کنندگان AC کوچک و متوسط دور از شبکه

مولد خانگی متصل به شبکه (On Grid) : متاسفانه به دلیل عدم وجود قانون حمایت از مولدهای متصل به شبکه پراکنده در ایران و نبود توجیه اقتصادی، استقبال چندانی از نیروگاه­های خورشیدی متصل به شبکه در مقیاس کوچک در کشور نمی­شود، و این در حالی است که تنها راه گسترش عمومی استفاده از انرژی خورشیدی، خرید مناسب برق تولیدی نیروگاه­های کوچک نصب شده بر روی پشت بام منازل، واحدهای تجاری و تولیدی توسط دولت است. راهی که تمام کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه آن را آزموده و نتایج آن هم در راستای مصالح کشور و هم در جهت منافع استفاده­ کنندگان و سرمایه گزاران می­باشد. در این روش مصرف کننده با هر بودجه­ ای نسبت به نصب و راه ­اندازی نیروگاه اقدام نموده برق تولیدی توسط کنتور نصب شده بر روی مولد با قیمت بیشتر از برق مصرفی شبکه از حساب مشترک کسر می­گردد. به گونه ­ای که سرمایه­ گزاری انجام شده در یک زمان منطقی مستهلک گردیده و بعد از آن از یک سو مشترک از صرفه­ جویی انجام شده در هزینه برق خود استفاده نموده و از سوی دیگر دولت از منافع زیست محیطی، و منابع آزاد شده ناشی از آزادسازی ظرفیت­های نیروگاهی، شبکه ­های انتقال، توزیع و فوق توزیع و کاهش تلفات بهره خواهد برد.