مبدل ولتاژ DC به AC با شکل موج خروجی  سینوسی کامل با توان حداکثر 200 وات

مناسب براي سيستم هاي حساس و پشتيباني كليه بارها . ايده آل براي بارهاي موتوري

مدل TS200-248 TS200-224 TS200-212 Model 
رنج ولتاژ ورودي 42…60 VDC 21…30 VDC 10…15 VDC Voltage Range 
ولتاژ خروجي   230 V / 50Hz AC Rated Voltage 
توان نامي 200 W   Rated Power
توان لحظه اي    400 W      Surge Power 
شكل موج خروجي  (True Sine Wave (THD<3% Wave Form
بازدهي 88 %   87.5 % 86 % Efficiency
دماي كاركرد -10……..+40   Ambient Temperature
ابعاد 205×158×59mm   Dimensions
وزن 1.63 Kg   Weight
درجه حفاظت Indoor use   Protection
دریافت کاتالوگ محصول 

 

مبدل ولتاژ DC به AC با شکل موج خروجی  سینوسی کامل با توان حداکثر 400 وات

مناسب براي سيستم هاي حساس و پشتيباني كليه بارها . ايده آل براي بارهاي موتوري

مدل TS400-248 TS400-224 TS400-212 Model 
رنج ولتاژ ورودي 42…60 VDC 21…30 VDC 10…15 VDC Voltage Range 
ولتاژ خروجي   230 V / 50Hz AC Rated Voltage 
توان نامي 400 W   Rated Power
توان لحظه اي    800 W      Surge Power 
شكل موج خروجي  (True Sine Wave (THD<3% Wave Form
بازدهي 88.5 %   87.5 % 86 % Efficiency
دماي كاركرد -10……..+40   Ambient Temperature
ابعاد 205×158×67mm   Dimensions
وزن 1.63 Kg   Weight
درجه حفاظت Indoor use   Protection
دریافت کاتالوگ محصول 
 
 
 Ts 700
مبدل ولتاژ DC به AC با شکل موج خروجی  سینوسی کامل با توان حداکثر 700 وات

مناسب براي سيستم هاي حساس و پشتيباني كليه بارها . ايده آل براي بارهاي موتوري

مدل TS700-248 TS700-224 TS700-212 Model 
رنج ولتاژ ورودي 42…60 VDC 21…30 VDC 10…15 VDC Voltage Range 
ولتاژ خروجي   230 V / 50Hz AC Rated Voltage 
توان نامي 700 W   Rated Power
توان لحظه اي  1400W      Surge Power 
شكل موج خروجي  (True Sine Wave (THD<3% Wave Form
بازدهي 88.5 %   87.5 % 86 % Efficiency
دماي كاركرد -10……..+40   Ambient Temperature
ابعاد 205×158×67mm   Dimensions
وزن 1.63 Kg   Weight
درجه حفاظت Indoor use   Protection
  دریافت کاتالوگ محصول   
 
   
 
مبدل ولتاژ DC به AC با شکل موج خروجی  سینوسی کامل با توان حداکثر 1000 وات

مناسب براي سيستم هاي حساس و پشتيباني كليه بارها . ايده آل براي بارهاي موتوري

مدل TS1000-248 TS1000-224 TS1000-212 Model 
رنج ولتاژ ورودي 42…60 VDC 21…30 VDC 10…15 VDC Voltage Range 
ولتاژ خروجي   230 V / 50Hz AC Rated Voltage 
توان نامي 1000 W   Rated Power
توان لحظه اي      2000 W      Surge Power 
شكل موج خروجي  (True Sine Wave (THD<3% Wave Form
بازدهي 92 %   91 % 90 % Efficiency
دماي كاركرد -10……..+40   Ambient Temperature
ابعاد 345×184×70mm   Dimensions
وزن 4.3 Kg   Weight
درجه حفاظت Indoor use   Protection
د ریافت کاتالوگ محصول 

 
 
 
مبدل ولتاژ DC به AC با شکل موج خروجی  سینوسی کامل با توان حداکثر 1500 وات

مناسب براي سيستم هاي حساس و پشتيباني كليه بارها . ايده آل براي بارهاي موتوري

مدل TS1500-248 TS1500-224 TS1500-212 Model 
رنج ولتاژ ورودي 42…60 VDC 21…30 VDC 10…15 VDC Voltage Range 
ولتاژ خروجي   230 V / 50Hz AC Rated Voltage 
توان نامي 1500 W   Rated Power
توان لحظه اي    3000W      Surge Power 
شكل موج خروجي  (True Sine Wave (THD<3% Wave Form
بازدهي 91 %   90 % 88 % Efficiency
دماي كاركرد -10……..+40   Ambient Temperature
ابعاد 420×220×88mm   Dimensions
وزن 6.8 Kg   Weight
درجه حفاظت Indoor use   Protection
دریافت کاتالوگ محصول 
 
 
  
مبدل ولتاژ DC به AC با شکل موج خروجی  سینوسی کامل با توان حداکثر 3000 وات

مناسب براي سيستم هاي حساس و پشتيباني كليه بارها . ايده آل براي بارهاي موتوري

مدل TS3000-248 TS3000-224 TS23000-212 Model 
رنج ولتاژ ورودي 42…60 VDC 21…30 VDC 10…15 VDC Voltage Range 
ولتاژ خروجي   230 V / 50Hz AC Rated Voltage 
توان نامي 3000 W   Rated Power
توان لحظه اي    6000 W      Surge Power 
شكل موج خروجي  (True Sine Wave (THD<3% Wave Form
بازدهي 92 %   91 % 89 % Efficiency
دماي كاركرد -10……..+40   Ambient Temperature
ابعاد 466×283×100mm   Dimensions
وزن 12.9 Kg   Weight
درجه حفاظت Indoor use   Protection
دریافت کاتالوگ محصول