مبدل ولتاژ DC به AC با شکل موج خروجی شبه سینوسی با توان حداکثر 100 وات

مناسب براي سيستم هاي ارزان و غير حساس خصوصا بارهاي مقاومتي و تجهيزات روشنايي

مدل A302-100-f3 A301-100-f3 Model 
رنج ولتاژ ورودي 21…30 VDC 10…15 VDC Voltage Range 
ولتاژ خروجي   230 V / 50Hz AC Rated Voltage 
توان نامي 100 W   Rated Power
توان لحظه اي       200 W      Surge Power 
شكل موج خروجي  Modified Sine Wave    Wave Form
بازدهي 90 %   Efficiency
دماي كاركرد 0……..+30   Ambient Temperature
ابعاد 65×170 mm   Dimensions
وزن 0.55 Kg   Weight
درجه حفاظت Indoor use   Protection
دریافت کاتالوگ محصول 

 

مبدل ولتاژ DC به AC با شکل موج خروجی شبه سینوسی با توان حداکثر 150 وات

مناسب براي سيستم هاي ارزان و غير حساس خصوصا بارهاي مقاومتي و تجهيزات روشنايي

مدل A302-150-f3 A301-150-f3 Model 
رنج ولتاژ ورودي 21…30 VDC 10…15 VDC Voltage Range 
ولتاژ خروجي   230 V / 50Hz AC Rated Voltage 
توان نامي 150 W   Rated Power
توان لحظه اي    300 W      Surge Power 
شكل موج خروجي  Modified Sine Wave    Wave Form
بازدهي 82 %   78 % Efficiency
دماي كاركرد 0……..+30   Ambient Temperature
ابعاد 165×94×69mm   Dimensions
وزن 0.8 Kg   Weight
درجه حفاظت Indoor use   Protection
دریافت کاتالوگ محصول 
 
 
 
مبدل ولتاژ DC به AC با شکل موج خروجی شبه سینوسی با توان حداکثر 300 وات

مناسب براي سيستم هاي ارزان و غير حساس خصوصا بارهاي مقاومتي و تجهيزات روشنايي

مدل A302-300-f3 A301-300-f3 Model 
رنج ولتاژ ورودي 21…30 VDC 10…15 VDC Voltage Range 
ولتاژ خروجي   230 V / 50Hz AC Rated Voltage 
توان نامي 300 W   Rated Power
توان لحظه اي    600 W      Surge Power 
شكل موج خروجي  Modified Sine Wave    Wave Form
بازدهي 85 %   82 % Efficiency
دماي كاركرد 0……..+30   Ambient Temperature
ابعاد 165×88×74mm   Dimensions
وزن 1.1 Kg   Weight
درجه حفاظت Indoor use   Protection
دریافت کاتالوگ محصول

 

مبدل ولتاژ DC به AC با شکل موج خروجی شبه سینوسی با توان حداکثر 600 وات

مناسب براي سيستم هاي ارزان و غير حساس خصوصا بارهاي مقاومتي و تجهيزات روشنايي

مدل A302-600-f3 A301-600-f3 Model 
رنج ولتاژ ورودي 21…30 VDC 10…15 VDC Voltage Range 
ولتاژ خروجي   230 V / 50Hz AC Rated Voltage 
توان نامي 600 W   Rated Power
توان لحظه اي      1200 W           Surge Power 
شكل موج خروجي  Modified Sine Wave    Wave Form
بازدهي 85 %   82 % Efficiency
دماي كاركرد 0……..+30   Ambient Temperature
ابعاد 210×173×65mm   Dimensions
وزن 2.1 Kg   Weight
درجه حفاظت Indoor use   Protection
دریافت کاتالوگ محصول 

 

 

مبدل ولتاژ DC به AC با شکل موج خروجی شبه سینوسی با توان حداکثر 1000 وات

 مناسب براي سيستم هاي ارزان و غير حساس خصوصا بارهاي مقاومتي و تجهيزات روشنايي

مدل A302-1K0-f3 A301-1K0-f3 Model 
رنج ولتاژ ورودي 21…30 VDC 10…15 VDC Voltage Range 
ولتاژ خروجي   230 V / 50Hz AC Rated Voltage 
توان نامي 600 W   Rated Power
توان لحظه اي       2400 W        Surge Power 
شكل موج خروجي  Modified Sine Wave    Wave Form
بازدهي 85 %   82 % Efficiency
دماي كاركرد 0……..+30   Ambient Temperature
ابعاد 310×210×85mm   Dimensions
وزن 3.3 Kg   Weight
درجه حفاظت Indoor use   Protection
دریافت کاتالوگ محصول 
 
 
 
 
 
مبدل ولتاژ DC به AC با شکل موج خروجی شبه سینوسی با توان حداکثر 1500 وات

 مناسب براي سيستم هاي ارزان و غير حساس خصوصا بارهاي مقاومتي و تجهيزات روشنايي

مدل A302-1K7-f3 A301-1K7-f3 Model 
رنج ولتاژ ورودي 21…30 VDC 10…15 VDC Voltage Range 
ولتاژ خروجي   230 V / 50Hz AC Rated Voltage 
توان نامي 1500 W   Rated Power
توان لحظه اي     3000 W      Surge Power 
شكل موج خروجي  Modified Sine Wave    Wave Form
بازدهي 85 %   82 % Efficiency
دماي كاركرد 0……..+30   Ambient Temperature
ابعاد 455×210×85mm   Dimensions
وزن 5.5 Kg   Weight
درجه حفاظت Indoor use   Protection
دریافت کاتالوگ محصول 
 
 
 
مبدل ولتاژ DC به AC با شکل موج خروجی شبه سینوسی با توان حداکثر 2500 وات

 مناسب براي سيستم هاي ارزان و غير حساس خصوصا بارهاي مقاومتي و تجهيزات روشنايي

مدل A302-2K5-f3 A301-2K5-f3 Model 
رنج ولتاژ ورودي 21…30 VDC 10…15 VDC Voltage Range 
ولتاژ خروجي   230 V / 50Hz AC Rated Voltage 
توان نامي 2500 W   Rated Power
توان لحظه اي      5000 W      Surge Power 
شكل موج خروجي  Modified Sine Wave    Wave Form
بازدهي 85 %   82 % Efficiency
دماي كاركرد 0……..+25   Ambient Temperature
ابعاد 430×210×159mm   Dimensions
وزن 8.7 Kg   Weight
درجه حفاظت Indoor use   Protection
دریافت کاتالوگ محصول