شاید برای نخستین بار در کشور با اعتماد مسئولین محترم شرکت گاز استان یزد به خصوص حمایت مدیر وقت این شرکت جناب آقای مهندس پیله ور ، به استفاده از انرژی خورشیدی به عنوان یک راهکار مطمئن جهت تغذیه یک ایستگاه تقلیل فشار گاز (CGS) نگاه شد.

با مسئولیت و تعهد شرکت نیروپارس ، سامانه تغذیه خورشیدی برای تامین برق ایستگاه تقلیل فشار گاز ابرکوه طراحی گردید. با توجه به اهمیت نقش ایستگاه های CGS در تامین گاز مناطق شهری ، روستایی و صنعتی ، نکته مهم در طراحی این سامانه پایداری تامین برق به خصوص در زمستان بود . خوشبختانه سامانه اولیه با موفقیت طراحی و راه اندازی و از سال 1389 تغذیه هیتر و ادرایزر CGS شرق ابرکوه بدون وقفه در حال تامین می باشد. این سامانه نسل اولیه مولدهای خورشیدی خاص ایستگاه های تقلیل فشار گاز بود و پس از آن شرکتهای گاز یکی از مشتریان عمده این شرکت و با توجه به تجربیات قبلی سامانه تغذیه خورشیدی کاملتر و مطمئن تر گردید.

مشخصات پروژه:

  • عنوان پروژه : مولد خورشیدی جهت ایستگاه تقلیل فشار گاز (CGS) ابرکوه
  • کارفرما:شرکت گاز استان یزد
  • تاریخ شروع: 1389
  • برند پنل : هدایت نور
  • برند شارژ کنترلر : STECA
  • برند باتری : FIAAM
  • برند سامانه کنترل : نیروپارس
  • برند ژنراتور پشتیبان : green energy

 

 

IMG 56 IMG 58 IMG 59

IMG 57