مشخصات پروژه:

  • عنوان پروژه : مولد خورشیدی جهت تغذیه ایستگاه تقلیل فشار گاز (CGS) طالخونچه اصفهان
  • کارفرما: شرکت گاز استان اصفهان
  • تاریخ شروع: 1391
  • برند پنل : SUNTECH
  • برند شارژ کنترلر : STECA
  • برند باتری : leoch
  • برند سامانه کنترل : نیروپارس

 

IMG 65 IMG 66