مولد خورشیدی جهت تغذیه ایستگاه تقلیل فشار گاز (CGS) چرخاب یزد

با توجه به تجربه موفق مولد خورشیدی ایستگاه CGS ابرکوه ایستگاه CGS چرخاب به عنوان دومین ایستگاه شرکت گاز استان یزد برقدار شده توسط انرژی خورشیدی در سال 1391 راه اندازی گردید . در این ایستگاه برای نخستین بار پارامترهای حیاتی سیستم از راه دور مانیتور و سامانه نیز از راه دور کنترل می گردید.

مشخصات پروژه

  • عنوان پروژه : مولد خورشیدی جهت ایستگاه تقلیل فشار گاز (CGS) چرخاب یزد
  • کارفرما:شرکت گاز استان یزد
  • تاریخ شروع: 1391
  • برند پنل : Suntech
  • برند شارژ کنترلر : STECA
  • برند باتری : leoch
  • برند سامانه کنترل : نیروپارس
  • برند ژنراتور پشتیبان : green energy

IMG 60 IMG 61 IMG 62

IMG 63 IMG 64