شرکت نیروپارس به عنوان یک شرکت دانش بنیان، کوشا در زمینه انرژی های تجدیدپذیر (خورشیدی، بادی، زمین گرمایی و بیوماس) ماموریت خود را نوآوری در ارائه راهکارهایی ساده، قابل اطمینان، در دسترس و اقتصادی جهت تامین انرژی با استفاده ار منابع انرژی تجدیدپذیر می ماند. از نظر ما مهمترین سرمایه های این شرکت نام و نیروی انسانی آن بوده و در تلاشیم، محیطی را بوجود آوریم که در آن شرایط رشد فراهم و با نوآوری، پشتکار و خلاقیت، بهترین کار در بهترین زمان و مکان ممکن انجام پذیرد. این شرکت تنها راه توسعه پایدار را صداقت و تعهد در برابر خدمات و محصولات خود دانسته و با ارزیابی پیوسته بازار جهت درک نیاز مشتریان و واکنش آنها به محصولات و خدمات ارائه شده به رشد خود تداوم می بخشد. احترام به طبیعت، آبادانی جهان و آسایش انسانها به کار ما جز جنبه اقتصادی، ارزش معنوی فوق العاده ای بخشیده و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.

 95  96

 salahiyat 1 kerman1